Kontakt

Personalen
Vill du boka tid för ett besök eller t ex sjukanmäla ditt barn.

Maila iurochskur@havskatten.se
Ring direkt till förskolan 08-634 49 49

Styrelsen
Har du frågor om verksamheten kontakta styrelsen. Se telefon och mailadresser under Styrelsen.

Köfrågor
Vi följer Stockholms stads köregler.

Vi har inskolning i augusti. I mån av plats kan inskolning även bli aktuellt i april/maj eller när som helst det blir en ledig plats under året.

Är du intresserad av att ställa ditt barn i kö, skall du skicka in en ansökan via Stockholm Stads e-tjänst ”Min Barnomsorg”. Vid frågor är du välkommen att kontakta
Rektor Helena Tallroth
Tel: 08-634 49 49
e-post: iurochskur@havskatten.se

Ansökan till Havskatten
Stockholms stad har infört ett nytt gemensamt ansökningssystem för att söka plats i både fristående och kommunal förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem. Ansökan sker via e-tjänsten ”Min barnomsorg” på stockholm.se och föräldrar som vill ansöka om plats för sina barn på Havskatten måste gå in och välja Havskatten på ”Min Barnomsorg”; (e-legitimation krävs för att logga in). Mer information om det gemensamma ansökningssystemet finns här.

Adress
Föräldrakooperativet Havskatten
Missionsvägen 14
167 33 Bromma

e-post: iurochskur@havskatten.se