FAQ

Vad menas med Föräldrakooperativ?
Med föräldrakooperativ menas att förskolan ägs och drivs av föräldrarna till de barn som är inskrivna på förskolan. På så sätt får vi mer insyn och möjlighet att påverka så att förskolan ska bli så bra som möjligt.

Hur många barn går det på förskolan?
35 barn

Hur många pedagoger arbetar på förskolan?
8 stycken, varav 4 är förskollärare. Dessutom jobbar en resurspersoner på förskolan.

Hur många barn per pedagog är det på förskolan?
Ungefär 4-6 barn per pedagog beroende på åldersgrupp.

Äter barnen alltid ute?
Nej barnen äter ute så länge vädret är behagligt.

Sover barnen alltid ute?
Ja utom vid extrem kyla. Barnen sover ute i vindskydd. På vintern sover barnen ovanpå fällar och i sovsäck, med vantar och mössa och fleecekläder på sig.

Måste föräldrar tjänstgöra som vikarier?
Nej, den pedagogiska verksamheten får personalen på förskolan sköta om.

Hur gör ni för att de små barnen inte ska frysa ute?
Det handlar om att ha rätt sorts kläder. Vi använder oss av lager på lager metoden. Det är viktigt att barnen ska ha möjlighet att kunna röra sig, för om de inte kan det hjälper inga kläder i världen. Sedan är det viktigt att vår utevistelse ska vara lustfylld och meningsfull. Om det är för kallt är det bättre att gå in. Ett sätt att få en uteverksamhet som är lustfylld är att vara ute i korta perioder när det är kallt ute.

Varför finns det inga klätterställningar på er gård?
På vår förskola är vi mycket ute och tränar mycket grovmotorik. Skogen är världens bästa lekpark! Där finns det mycket spännande saker som klätterträd och andra berg och stenar som kan förvandlas till exempelvis rymdskepp, cirkus, hus , bilar och dinosaurier. Här får barnen bla träna på att klättra så en klätterställning är onödigt på vår gård.

Hur ofta går barnen på utflykt?
Det är beroende på barnens ålder och årstid. De äldre barnen går på utflykt ett par gånger i veckan och de yngre gör det ungefär en gång i veckan. Då går vi till närliggande områden från förskolan. Vi bedriver friluftsfrämjandets aktiviteter så som Skogsmulle, Skogsknytte och Skogsknopp. Vi åker skidor och skridskor på vintern.

Hur går det med pyssel och liknande finmotoriska aktiviteter?
Vi strävar i så stor utsträckning som möjligt att kunna erbjuda barnen samma saker som de kan göra inne kan vi också göra ute. Barn kan spela spel, lägga pussel, göra halsband ute som inne. Vi målar och ritar ute när det finns möjlighet för det. I skog och mark har barn också möjlighet att pilla med småpinnar, barr och annat som kan tänkas intressera dem som också är finmotorik. Ibland är vi inne och pysslar och är det snö ute kan vi t ex ta ut färg och penslar och målar i snön.

Leker barnen bara med pinnar och kottar?
På vår gård har vi leksaker som alla andra förskolor. När vi lämnar gården har vi inte med några leksaker mer än papper, pennor, spel och pussel. Det har vi för att barnen ska få möjlighet att fantisera och skapa sina lekar. Då kan kottar och pinnar förvandlas till allt möjligt. De äldre barnen vill vara sociala och om leken ska fungera behöver alla som är med i leken veta vad pinne är för något i just denna lek som skapats. Det gör att de måste prata med varandra för att det ska fungera. På så sätt blir det sociala samspelet med kompisarna viktig och det finns inga könsstereotypa hörn eller saker som barnen förväntas gå till eller göra. Det skapar en stark gemenskap.

Är det dyrt med rätt sorts kläder?
Om du väljer att ha ditt barn på en I Ur och Skur förskola så är kläder viktigt, främst på vintern. Eftersom barnen är ute mycket blir det en del slitage på kläderna. Så lite dyrare kan det bli, men det finns mycket att köpa i andra hand om man vill. Å andra sidan behöver barnen inte så många ”vanliga kläder”, eftersom de går i underställ hela dagarna, åtminstone på vintern. Mer info om kläder finns här.

Vad betyder det att maten har ekologisk inriktning?
Om kostnaden för det ekologiska alternativet inte blir alltför hög, så väljer vi det ekologiska alternativet

Vad betyder ”sockerfri förskola”?
Att vi undviker socker i vardagen så gott det går. Barnen får t ex ketchup och ibland när vi bakar kakor eller annat använder vi socker.

Hur firas födelsedagar när barnen inte äter socker på förskolan?
Barnet som fyller år får välja maträtt den dagen. De får också en krona på huvudet och ett speciellt underlägg under måltiden. Det är väldigt uppskattat!

Har förskolan planeringsdagar mitt i terminerna?
Nej

Har förskolan stängt över jul?
Ja, eftersom det inte förekommer några planeringsdagar under terminen så är förskolan helt stängd under jullovet för att personalen ska planera. Vid behov av barnomsorg under denna tid ordnar rektor en alternativ plats.

Vad menas med fri lek?
Fri lek innebär att barnen leker det som faller dem in tillsammans med vuxna eller bara med kompisar. Under den fria leken är pedagogerna i närheten för att se vad som händer i lekarna. Här är det en stor fördel att vara ute för uppsikten är större ute än inne. Inne står en massa väggar i vägen för att se vad som händer i alla lekar det finns inte utomhus.

Hur stor del av dagen ägnas åt fri lek respektive styrda aktiviteter?
Ungefär en tredjedel av dagen på förskolan ägnas åt så kallad undervisning där verksamheten ska vara målstyrd av förskollärare. Den andra delen kallas utbildning där barnen lär sig i vardagssituationer som exempelvis leken eller vid måltider.

Är barnen alltid ute?
Nej, det ska vara kul att vara ute! Fryser ett barn är det sällan kul. Vi är inne både för att pyssla, experimentera, leka och äta.

Finns det lokaler för barnen att leka inne?
Självklart har förskolan utrymme så att barnen kan leka/äta/pyssla även inomhus.

Måste barnen vara ute minst 4 tim/dag för att vara ett I Ur och Skur?
Nej det finns inga sådana regler för att bedriva en I Ur och Skur förskola. Vi ska vara ute med kvalitet!

Hur stora är barngrupperna på Havskatten?
Barnen på Havskatten är indelade i tre grupper och det är knappt 10 barn i gruppen med de yngsta barnen och 10 resp 15 barn i de äldre grupperna.

När är det öppet på Havskatten?
Just nu har Havskatten öppet 07:30 – 17:00. Vi följer dock stadens riktlinjer och erbjuder öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola: www.stockholm.se/ef.