Styrelsen

Styrelsen inom Föräldrakooperativet Havskatten har följande sammansättning:

Ordförande, Evelina Thåqvist

Sekreterare, Veronica Karlsson

Personal, Kajsa Asplund

Personal, Emma Fohlman

Ekonomi, Christin Bäckman

Ekonomi, Fredrika Uggla

Operations, Jonas Sundell

Om du har frågor om verksamheten på Havskatten, kontakta Styrelsen på styrelsen@havskatten.se