Föräldraåtaganden

Städning
Städning av förskolan fördelas bland familjerna. Varje familj har en städvecka per termin.

Fixardag
En gång per termin ordnar fixargruppen en för alla familjer gemensam städ- och fixardag, då alla hjälps åt med bl a höst- och vårstädning såväl inne som ute.

Årsmöte
En gång per år (i november) har vi årsmöte i föreningen.
Det är obligatoriskt för minst en förälder per barn att delta i alla dessa åtaganden.

Arbetsgrupper
Förutom städningen ingår varje familj i en av två arbetsgrupper:

Fixargruppen, där man antingen syr, snickrar, målar och möblerar under överinseende av en sammankallande eller så har man ett fast uppdrag såsom anordna loppmarknad eller ta hand om grovsopor.

Administrativa gruppen, där man ingår i styrelsen med regelbundna styrelsemöten och administrativa och ekonomiska uppgifter som ordförande, sekreterare, personalansvarig, ekonomiansvarig, lokalansvarig. I den administrativa gruppen ingår uppgifter utanför styrelsen såsom datoransvarig, hemsideansvarig etc.

Öppenhetskrav
Stockholms stads Utbildningsförvaltnings beslut om undantag från öppenhetskravet för Havskatten.