Styrelsen

Styrelsen inom Föräldrakooperativet Havskatten har följande sammansättning:


Ordförande
Viktor Fermbo


Sekreterare
Aron Östergård


Ekonomi
Mathias Haake


Personal
Louise Östman

Personal
Andreas Lundstam

Ekonomi
Therese Westlander

Om du har frågor om verksamheten på Havskatten, kontakta Styrelsen på styrelsen@havskatten.se