Styrelsen

Styrelsen inom Föräldrakooperativet Havskatten har följande sammansättning:


Ordförande
Viktor Fermbo


Sekreterare
Aron Östergård


Ekonomi
Mathias Haake


Operations
Michaela Navratil


Personal
Louise Östman


Personal
Rashed Aleem

Om du har frågor om verksamheten på Havskatten, kontakta Styrelsen på styrelsen@havskatten.se