Styrelsen

Styrelsen inom Föräldrakooperativet Havskatten har följande sammansättning:


Ordförande, Viktor Fermbo


Sekreterare, Aron Östergård


Ekonomi, Mathias Haake


Personal, Louise Östman

Personal, Andreas Lundstam

Ekonomi, Therese Westlander

Emma Ingestad

Maria Ek

Om du har frågor om verksamheten på Havskatten, kontakta Styrelsen på styrelsen@havskatten.se