Linn

Varför arbetar jag på förskola?
Jag tycker om att jobba med människor och skapa relationer. Du blir bemött på ett fint sätt av barnen och varje dag är olik den andra. Jag utvecklas tillsammans med barnen och det är roligt att se hur lyckliga barnen blir när de lär sig något nytt.

Varför arbetar jag på Havskatten?
Havskatten har en miljö som är underbar att arbeta på. Att få arbeta ute passar mig då jag tycker att naturen skapar ett lugn bland barn och pedagoger och erbjuder en spännande lekmiljö. Havskatten har små barngrupper och hög personaltäthet vilket gör att vi kan ge varje barn tid och värdefull uppmärksamhet.