Anneli O

Varför arbetar jag på förskola?
Att få vara med och uppleva barnens nyfikenhet och glädje i utforskandet och upptäckandet av omvärlden är för mig det bästa med mitt arbete. Som vuxen glömmer man lätt vilken förunderlig värld vi lever i, barnen hjälper mig att återigen se detta.

Varför Havskatten?
Min passion för friluftsliv gjorde att jag för några år sedan fick upp ögonen för I Ur och Skur-pedagogiken. Jag kände att jag hade hittat rätt. Även förskolans läge, landet i staden, som möjliggör mycket utevistelse i naturen, samt ett öppet och inkluderande klimat är viktiga anledningar till att jag valt att jobba på Havskatten.