Klagomål

Rutiner för klagomålshantering
Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen (Föräldrakooperativet Havskatten Ekonomisk förening) ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Om klagomålen visar att det finns brister i verksamheten så ska Havskatten se till att bristerna åtgärdas.

Vem framför jag mina klagomål till?
Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand direkt till ditt barns pedagoger. Om du efter kontakt med personalen fortfarande har synpunkter/klagomål, ta då kontakt med förskolechefen. Använd gärna nedanstående blankett som lämnas in på Havskatten alternativt mailas till styrelsen@havskatten.se

Om du inte är nöjd med responsen kan du vända dig till huvudmannen för Havskatten, dvs. styrelsen genom att maila till styrelsen@havskatten.se

Därefter kan du ta kontakt med utbildningsförvaltningen om du vill anmäla förskolan. Det görs enklast via anmalan@stockholm.se

Den anmälan som kommer in till utbildningsförvaltningen presenteras för den ansvarige för Havskattens verksamhet. Verksamheten får alltid möjlighet att framföra sin syn på klagomålen.

Önskar man lämna in klagomål anonymt, går det bra att skicka per post. Återkoppling sker då på annat sätt än personligen, och ej heller efter 10 dagar.

Vad händer med klagomålet?
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Återkoppling till dig som förälder ska ske inom 10 arbetsdagar. Beroende på klagomålets art hanteras det och åtgärdas på olika sätt men alltid i samverkan dig som förälder. Klagomål samt vilka åtgärder som vidtagits redovisas för styrelsen.

Styrelsen ansvarar för att denna rutin utvärderas en gång/år.

Blankett klagomål