Angelica

Varför arbetar jag på förskola?  Barn ger mig glädje och det är så spännande att få ta del av deras funderingar, tankar och sätt att se världen på. Jag uppskattar att få vara en person i barnens liv och erbjuda dem trygghet samt utforskande m.m.

Varför Havskatten? 

Jag är en återvändare till Havskatten efter 6 år på annan ort. Det jag gillar är att spendera dagen utomhus med likasinnade. Havskatten har en bra uppdelning på barngrupperna, en bra indelad gård samt härlig omgivning runt förskolan. Strukturen i organisationen är välfungerande då rektorn är aktiv och kunnig och fungerar som ett ankare för föräldrarna i kooperativet.