Tilda

Varför arbetar jag på förskola?
Jag snubblade in på en förskola för några är sen som vikarie, och då fastnade jag nästan direkt för yrket. För mig är det bästa med att jobba på förskola att vara en del av barnens lärande och upptäckande, och att få se barnen utvecklas och bli trygga i sig själva. Jag lär mig nya saker av barnen varje dag, och hoppas också att jag kan lära dem något betydelsefullt.

Varför havskatten?
Jag har alltid tyckt om att jobba utomhus i naturen långt bort från bilar och oväsen, så havskatten passar mig perfekt. Jag var också nyfiken på I ur och skur pedagogiken, och ville gärna prova på att jobba med den. Att få frisk luft varje dag, att kunna vara ute och upptäcka tillsammans med barnen och att jobba med trevliga och hjälpsamma kollegor kändes viktigt för mig