Malin K

Varför arbetar jag på förskola?
Jag arbetar på förskola för att jag tycker att det är ett viktigt och roligt jobb. Och om inte annat lär och inspireras jag av barnen och deras sätt att se på sin omvärld varje dag.

Varför Havskatten?
När jag besökte Havskatten första gången kände jag direkt att det var en trevlig och arbetsvänlig atmosfär, en plats jag vill fortsätta utveckla min förskollärarroll på. Sedan är jag intresserad av utomhuspedagogik och är det jag vill arbeta med. Och miljön är ju fantastisk!