Flore

Varför jobbar jag på förskola?
Jag älskar att vara med barnen hela dagen och varje dag. Lyssna på dem, stödja dem, samtala med dem, dela mina kunskaper med dem, utforska med dem, skratta och kramas 😉 Jag utbildar mig till förskolläraren på distans samtidigt för att få mer kunskaper i mitt yrke. Förskollärarprogrammet är så intressant.

 

Varför Havskatten?
Jag tycker att arbetslaget är fantastisk på Havskatten och det betyder mycket för mig att jobba med så engagerade och samarbetsvilliga kollegor. Jag tycker också mest om formen föräldrakooperativ därför att jag upplever att föräldrarna verkligen kan vara delaktiga i vår vardag. Till sist tycker jag mycket om I Ur och Skur-pedagogiken som visar oss varje dag att barnen lär sig och mår riktigt bra mitt i naturen!