Personalen

persHT13

Förutom den fast anställda personalen på förskolan har Havskatten också tillgång till erfarna vikarier och om det finns barn med särskilda behov anställs resurspersoner.

Personalen har även utbildning i teckenkommunikation.

Anneli
Barbro
Helena
Päivi
Marie
Sofia
Hanna
Joel (kock)