Personalen

persHT13

Förutom den fast anställda personalen på förskolan har Havskatten också tillgång till erfarna vikarier och om det finns barn med särskilda behov anställs resurspersoner.

Personalen har även utbildning i teckenkommunikation.

Anneli J
Anneli O
Helena
Marie
Päivi
Linn
Wilma
Joel (kock)