HAVSKATTEN

I UR OCH SKUR

Stockholms stads föräldraenkät 2016

Stockholms stads föräldraenkät 2016

88 % (30 svar) av föräldrarna som har barn på Havskatten har deltagit i kommunens föräldraenkät 2016. Resultatet visar att 100 procent av de svarande vårdnadshavarna som helhet är nöjda med Havskatten som förskola och kan rekommendera Havskatten till andra. 100 procent anser också att barnens utveckling och lärande uppmuntras, att barnen känner sig tryggaLäs mer omStockholms stads föräldraenkät 2016[…]