Föräldraenkäten 2019

Vi kan med glädje konstatera att 96 % av de svarande vårdnadshavarna på Havskatten som helhet är nöjda med Havskatten som förskola och kan rekommendera Havskatten till andra. Lika många upplever även att den pedagogiska miljön på barnets förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.

100 procent anser att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. 100 % angav även att upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen och att barnet uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. 

Undersökningen har skickats ut till samtliga vårdnadshavare som har barn på förskolor i Stockholm. Både kommunala och enskilt drivna förskolor ingår i undersökningen som har i syfte att utveckla den pedagogiska kvaliteten i förskolan. Resultatet redovisas även på Stockholm Stads hemsida.