Stockholms stads föräldraenkät 2016

88 % (30 svar) av föräldrarna som har barn på Havskatten har deltagit i kommunens föräldraenkät 2016.

Resultatet visar att 100 procent av de svarande vårdnadshavarna som helhet är nöjda med Havskatten som förskola och kan rekommendera Havskatten till andra. 100 procent anser också att barnens utveckling och lärande uppmuntras, att barnen känner sig trygga i förskolan, att barnen uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor och uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar.

100 procent av föräldrarna känner sig välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Undersökningen har skickats ut till samtliga vårdnadshavare som har barn på förskolor i Stockholm. Både kommunala och enskilt drivna förskolor ingår i undersökningen som har i syfte att utveckla den pedagogiska kvaliteten i förskolan. Resultatet redovisas även på kommunens hemsida.

Havskatten Enkätundersökning 2016

Svarsfrekvens: 88%
Antal svarande: 30

  • Jag upplever att den pedagogiska miljön på förskolan uppmuntrar till lek, utveckling och lärande: 100%
  • Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan: 100%
  • Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor: 100%
  • Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta egna initiativ och ansvar: 100%
  • Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten: 100%
  • Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsriktig mat: 100%
  • Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola: 100%
  • Jag kan rekommendera mitt barns förskola 100%